Opinie

Tiels rampjaar 1992

Het jaar 1992 – nu een kwarteeuw geleden – was voor de relatie tussen de Turkse gemeenschap en het stadsbestuur van Tiel een rampjaar. De Turken hadden een voorlopig contract om het “Hooge Huys” te kopen en toen ze het gemeentebestuur vroegen daarvan een moskee te mogen maken, trachtte de meerderheid van het college het gebouw voor de Turkse neus weg te kapen. Een (persoonlijke) terugblik.
 
 

Cadeau aan Tiel

Apetrots waren de dijkverzwaarders er destijds op. Ze waren er in geslaagd voor de meest “multiculturele” wijk van Tiel een grote moderne speeltuin aan te leggen. Die werd in dank aanvaard door het stadsbestuur dat later via “de Tielse methode” en met hulp van veel vrijwilligers voor nog méér voorzieningen zorgde. Maar sinds kort is de liefde bekoeld en wil de gemeente de speeltuin om zeep helpen om er te kunnen bouwen. Kan dat zomaar ?
 
 

De binnenstad van Tiel

In ontwerp-structuurvisie voor de binnenstad zijn veel waardevolle suggesties te vinden. Maar er staan ook irriterende fouten in en heel wat conclusies die om een critische kanttekening vragen. Een aanloop voor een discussie dus.
 
 

Avondparkeren in Tiel

Dinsdag 31 januari komt in de raadscommissie Ruimte het plan aan de orde om de parkeertarieven te verhogen en ook ‘s avonds parkeerbelasting te gaan heffen. Vooral dat laatste is bij veel Tielenaren verkeerd gevallen. De Tielse Binnenstads Vereniging roept de leden op dinsdagavond naar het stadhuis te gaan en ook op de sociale media wordt gesuggereerd dat 300 belanghebbende winkeliers gaan beluisteren “hoe in Tiel de democratie werkt”.
 
 

Voorstel ProTiel : Sluit Damstraat af

Als het aan ProTiel ligt wordt de Damstraat afgesloten. Daarmee krijgt de binnenstad het vooroorlogse stratenpatroon terug. De partij wil daarmee de gebruikers van de nieuwe grote parkeergarage dwingen op weg naar het winkelhart meer gebruik te gaan maken van de “aanloopstraten”. Het zal dan aantrekkelijker worden daaraan de winkels open te houden en b.v. ateliers te vestigen.
 
 

Verzet tegen parkeerlast in Tiel

De Tielse Binnenstad Vereniging is van start gegaan met een actie tegen het voornemen om volgend jaar – vanaf de opening van de ondergrondse parkeergarage - ook ’s-avonds in de gehele stad parkeergelden te gaan heffen. Dat gaat bewoners en bezoekers van de binnenstad jaarlijks duizenden euro’s kosten. Zij worden, aldus de TBV, onevenredig belast om de tekorten op de exploitatie van die garage op te vangen.
 
 

Pagina's