Opinie

Schraalhans wordt keukenmeester in Tiel

In deze bijdrage treft u een verslag aan van de gemeenteraadsvergadering van 15 juni. Enige agendapunt was de enorme budgetoverschrijding van het budget voor de kosten van de jeugdzorg. Ook voor de komende jaren worden tekorten verwacht. De overschrijding brengt mogelijk veel andere plannen van het gemeentebestuur in gevaar.

 
 

Tiels rampjaar 1992

Het jaar 1992 – nu een kwarteeuw geleden – was voor de relatie tussen de Turkse gemeenschap en het stadsbestuur van Tiel een rampjaar. De Turken hadden een voorlopig contract om het “Hooge Huys” te kopen en toen ze het gemeentebestuur vroegen daarvan een moskee te mogen maken, trachtte de meerderheid van het college het gebouw voor de Turkse neus weg te kapen. Een (persoonlijke) terugblik.
 
 

Cadeau aan Tiel

Apetrots waren de dijkverzwaarders er destijds op. Ze waren er in geslaagd voor de meest “multiculturele” wijk van Tiel een grote moderne speeltuin aan te leggen. Die werd in dank aanvaard door het stadsbestuur dat later via “de Tielse methode” en met hulp van veel vrijwilligers voor nog méér voorzieningen zorgde. Maar sinds kort is de liefde bekoeld en wil de gemeente de speeltuin om zeep helpen om er te kunnen bouwen. Kan dat zomaar ?
 
 

De binnenstad van Tiel

In ontwerp-structuurvisie voor de binnenstad zijn veel waardevolle suggesties te vinden. Maar er staan ook irriterende fouten in en heel wat conclusies die om een critische kanttekening vragen. Een aanloop voor een discussie dus.
 
 

Pagina's