Openbare ruimte

Kanonnen

Op zoek naar de geschiedenis van de oude kanonnen, die zijn ingegraven bij de ingang van het Ambtmanshuis om daar als schamppaal te dienen. Zou het inderdaad om stukken van grote historische waarden gaan ?
 
 

Keutels

Binnenkort maken we het beslist weer eens mee. Als de Waal wast of als het waterschap gewoon weer eens een keertje oefenen wil, worden de coupures gedicht en wordt de ruimte tussen de schotbalken gevuld met paardenmest. Geen enkele andere substantie komt daarvoor in aanmerking – het moet paardenmest zijn. Ook al moet die van verre aangesleept worden. Dat eist de traditie. Maar is dat wel zo ??
 
 

De Ambtmanstuin

Zo’n halve eeuw geleden was de tuin van het Ambtmanshuis de meest geschikte plaats om er in alle vroegte met een zaklampje dauwpieren te vangen om te peuren – of poeieren, zoals het ook wel heet. Nergens was de grond zo rijk aan humus. De nachtelijke stilte werd er gebroken door drie verschillende uilensoorten. Heel lang – tot ver vóór mensenheugenis – ratelden hier de groene specht en de grote bonte specht op de stammen en takken.
 
 

Salomonsoordeel

De Teisterbantlaan, die Tiel-West doorsnijdt, zou met enige ironie aangeduid kunnen worden als ‘de snelweg van niks naar nergens’. De weg met zijn enorme brede bermen botst ruimtelijk gezien met het ene uiteinde tegen de dijk en het andere tegen de spoorlijn aan. Jarenlang was de berm een ideale plek voor de tribunes voor het fruitcorso. Nu dat naar de stad getrokken is groeien de bramen er nog weelderiger.
 
 

Westluidense Poort

Er is echt niets aan de hand. De ontwikkeling van het megaproject Westluidense Poort verloopt volgens schema. De risico’s komen voor rekening van de ontwikkelaar. De Tielenaren hebben geen reden zich ongerust te maken en zouden enthousiaster moeten zijn over de prachtige voorziening, die nu in aanbouw is.
 
 

Zwerfvuil

Rond het extra tientje (of om precies te zijn € 9,56) dat de Avri alle Tielenaren in rekening brengt z.g. voor het opruimen van het zwerfvuil, is een klucht ontstaan die kenmerkend is voor de wijze waarop de bestuurders met de burger omgaan. In de editie van zaterdag 14 juni levert De Gelderlander daarop een terecht commentaar.
 
 

Pagina's