Openbare ruimte

15 juli 2015. Herinrichting Waalkade nabij voetveer.

Tiel, 15 juli 2015
Er is begonnen met een herinrichting van de Waalkade nabij het voetveer. Fiets- en wandelpaden worden aangelegd en de dukdalven verdwijnen.
De provincie Gelderland heeft al op 11 juli 2014 een bijdrage beschikbaar gesteld van maximaal € 175.000,- ter verbetering van de kwaliteit van de langzaamverkeerroute Veerweg-Veerpont-Waalkade-Waterpoort. Zij gaat hierbij uit van gemeentelijke cofinanciering. De investering moet wel dit jaar gedaan worden, anders vervalt de subsidie van de provincie.
 
 

Gangen

De discussie over onderaardse gangen onder de Tielse binnenstad, laait telkenmale op. Vooral op Facebook. Hoewel niemand kan zeggen wat er ooit nog eens voor de dag komt, lijken echte tunnels echter erg onwaarschijnlijk. In de walmuur zitten wel dichtgespijkerde ingangen van oude pakhuizen, waar iets moois van te maken zou zijn.
 
 

Fabriekslaantje

Waarschijnlijk wordt nog deze zomer het archeologisch onderzoek aan het Fabriekslaantje en op het terrein van het voormalige boedelcentrum voortgezet. Er zijn daarvoor in oktober 2014 al proefsleuven gegraven waarbij een grote hoeveelheid vervuilde grond is afgegraven. Het gaat om een voor archeologen en de geschiedenis van Tiel interessant gebied.
 
 

Water in Tiel Oost

De dijk staat daar op zwak staal, zoals het in vaktermen heet. Tiel-Oost heeft daardoor al ruim 600 jaar wateroverlast - vooral door kwelwater. Al die jaren zorgden botsende belangen die met dit probleem te maken hebben, voor wrijvingen tussen bewoners en gezagsdragers. In januari 1995 was het kwelwater in Tiel-Oost directe aanleiding van de evacuatie van Tiel. Sindsdien is er geen echt hoog water meer geweest. Gelukkig. Want er is nog maar een begin van een oplossing.
 
 

Pagina's