Openbare ruimte

Stadspoorten

Veel gebruikers van de binnenstad stappen er achteloos overheen en is het nog nooit opgevallen: in het plaveisel van de Voorstad bij de hoek van de Oliemolenwal zijn met gele stenen de contouren gemarkeerd van de verdwenen Zandwijkse poort.
 
 

Ruiterstraat

Hoewel Waardevol Tiel en de Oudheidkamer zij aan zij gestreden hebben om afsluiting om reden veiligheid en overlast door hangjongeren van deze middeleeuwse steeg te voorkomen, is dat toch niet helemaal gelukt. De steeg tussen Voorstad en Ruiterstraat heeft er nu een fraai hek gekregen.
 
 

Bedrijventerreinen

Er is in de provincie Gelderland nog altijd een groot overschot aan industrieterreinen en dat kan de gemeenschap veel geld gaan kosten. Daarom zou het provinciaal bestuur nog wat meer moeten gebruik maken van zijn bevoegdheid om gemeenten en regio’s te dwingen de prognoses wat bij te stellen. Tot die conclusie komt de Rekenkamer voor Gelderland en Overijssel in het zojuist verschenen rapport “Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet”.
 
 

Fietsroutes

GroenLinks heeft een rapport gemaakt over de fietsveiligheid en fietsvriendelijkheid in Tiel. Daarvoor is informatie aangedragen door scholen, wijkverenigingen en gewone burgers. De eindconclusie liegt er niet om: er worden 32 locaties aangewezen die door fietsers als onveilig worden beoordeeld en waar vaak ongelukken gebeuren. GroenLinks vindt dan ook dat het gehele fietspadenstelsel een upgrade nodig heeft.
 
 

Pagina's