Openbare ruimte

Open dag Waterschap Rivierenland Tiel

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van Waterschap Rivierenland heeft het waterschap groots uitgepakt met de open dag zaterdag 13 mei. Onder andere het hoofdkantoor in Tiel en de Tielse rioolwaterzuivering waren de hele dag opengesteld en ingericht voor het publiek. Zowel jong als oud was welkom om te kijken wat het waterschap nou precies doet.

 
 

Parkeergarage Westluidense Poort Tiel nog niet open

De parkeergarage Westluidense Poort onder het cultuurcentrum Zinder is klaar, maar mag nog niet gebruikt worden. Oorspronkelijk zat in de planning om begin maart de garage te openen. Het certificaat voor de brandmeldinstallatie is verleend. Aannemer VolkerWessels wacht nog op het benodigde certificaat voor de installaties van de rookgasdetectie en ventilatie. Dat betekent dat de garage nog niet geopend kan worden.  Zodra het certificaat is verleend, kan de parkeergarage korte tijd later geopend worden. Na de opening kunnen bezoekers twee weken gratis parkeren.

 
 

Vervolg voorbereidende werkzaamheden Fluvia Tiel fase 1

In het project FluviaTiel wordt onder andere de dijk langs de Waal, tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de haven in Tiel, verbreed en verhoogd. De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. De komende maand start de bodemsanering van een deel van de Echteldsedijk. Ook past de aannemer de ligging van kabels en leidingen in de dijk aan.

 
 

Inundatiekanaal Tiel op weg naar werelderfgoedlijst Unesco

Het inundatiekanaal is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die linie vormt samen met de Stelling van Amsterdam, een grote verdedigingslinie, die Amsterdam en de provincies Noord- en Zuid Holland moest beschermen tegen vijandelijke invallen. De Stelling is in 1996 op de werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst. Die status moet uitgebreid worden met de Nieuwe Hollandse waterlinie. Dat zal als alles goed gaat in 2019 gebeuren.
 
 

Pagina's