Openbare ruimte

Overeenstemming over bouw nieuwe bioscoop Tiel

De gemeente is het met Arcaplex, de exploitant van het bioscoopcomplex in de Waterstraat eens geworden over de bouw van een nieuw moderne filmtheater op de plaats van de oude bibliotheek. In dit artikel praten wij u bij over de stand van zaken en de planning en vindt u foto's, tekeningen en art impressions van en over het project.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 22 november 2017

Het college van b en w had dinsdag een flinke agenda. Deze bevatte oa het aantrekken van een praktijkondersteuner voor de jeugd voor de huisartsenpraktijken, een wijziging van het minimabeleid, de ontwikkeling van een nieuwe woonvorm voor mensen met een beperking of gedragsproblemen en de controle van vloeren van gebouwen die vanaf 1990 nieuw gebouwd zijn. Ook informatie over het brandveilig certificaat voor de parkeergarage Westluidense Poort. De nieuwe bioscoop wordt een aparte bijdrage.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 17 november 2017

In deze editie van onze nieuwsbrief vindt u informatie over de voortgang van de ontwikkeling van een nieuw zwembad, wijzigingen in het afvalophaalsysteem van Avri, de mogelijkheid voor inwoners met een laag inkomen om via de gemeente een billijke ziektekostenverzekering af te sluiten en wijzigingen in het sportbeleid.
 
 

Boetes en cameratoezicht op bijplaatsen afval in Damstraat Tiel

Winkeliers en andere bedrijven in de Damstraat in Tiel voeren hun afval af via commerciële afvalinzamelaars. Ze zetten het afval klaar voor de inzamelaar bij de ondergrondse Avri-containers. In oktober is het enkele keren gebeurd dat het afval niet werd opgehaald en de aanbieders het afval vervolgens bij de containers hebben laten staan. Dit is niet toegestaan en zorgt bovendien voor veel overlast voor de omgeving.

 
 

Veel weerstand tegen zonneparken in Kapel Avezaath

De aanleg van twee reusachtige zonneparken in een agrarisch landschap nabij de Linge in Kapel Avezaath ontmoet groeiende weerstand van de inwoners van Kapel Avezaath en Wadenoijen. De Tielse gemeenteraad zal pas een definitief standpunt bepalen wanneer er een concrete aanvraag komt. Bij een eerste peiling bleken de meeste fracties warm voorstander. Maar of het fraaie natuurgebied bij de Linge daar nu de meest aangewezen plek voor is, wordt betwijfeld.

 
 

Pagina's