Het familiegeheim

Het verhaal kon me niet loslaten. ‘Mijn vader is overleden toen ik kleuter was en over mijn grootvader, waarnaar ik vernoemd ben, kan ik niets te weten komen. De beide broers van mijn vader kunnen of willen me niets vertellen – er is een familiegeheim, dat soms als een schaduw over mijn leven hangt’.
 
 

Salomonsoordeel

De Teisterbantlaan, die Tiel-West doorsnijdt, zou met enige ironie aangeduid kunnen worden als ‘de snelweg van niks naar nergens’. De weg met zijn enorme brede bermen botst ruimtelijk gezien met het ene uiteinde tegen de dijk en het andere tegen de spoorlijn aan. Jarenlang was de berm een ideale plek voor de tribunes voor het fruitcorso. Nu dat naar de stad getrokken is groeien de bramen er nog weelderiger.
 
 

Bokkenschieten

Op maandag 16 januari 1961 viel er bij alle burgemeesters van het Rivierengebied, bij de Kamer van Koophandel en bij de redacties van een groot aantal kranten een merkwaardig document op de mat. Daarin werd verteld dat een befaamde Engelse edelman, Clarence, de 9e graaf van Elmsworth, een vermogen had nagelaten, dat bestemd diende te worden om in Nederland een specifieke door hem ontwikkelde schietsport te promoten en beoefenen. Zijn sport was zeer effectief tegen stress.
 
 

Nieuws

Wie ervan verzekerd wil zijn iets in de krant te krijgen moet “lekken”. Fluister de journalist iets in het oor of frommel hem iets in handen met de mededeling dat niemand te weten mag komen waar het nieuwtje vandaan komt. De journalist immers behoort zijn bron te beschermen en als hij weet dat die betrouwbaar is, geeft “de tip” hem het gevoel een interessante “primeur” in handen te hebben. Daarvoor wordt dan met liefde een plaatsje ingeruimd in de redactionele kolommen. De werkelijke nieuwswaarde legt dan niet zoveel gewicht meer in de schaal. Een journalist verliest immers niet graag een goede tipgever. Het is van alle tijden.
 
 

Melkkoe Passewaay

Een kwart van alle Tielenaren woont in Passewaaij. Als deze Tielenaren daarvoor in de stemming zouden zijn, kunnen ze dit jaar een zilveren jubileum vieren. Want in het najaar van 1989 kwam Passewaaij van de tekentafel . Ontwerper ervan was de jeugdige ambitieuze Rick Snoep, die geen TV in huis wilde hebben en geen auto reed, maar het ‘mooiste moderne tuindorp van de streek’ probeerde te ontwerpen. Passewaaij moest een autoluwe wijk worden met een kwalitatief hoog woonniveau.
 
 

Slechte cijfers

Het gemeentebestuur van Tiel heeft geen hoge dunk van zichzelf. Dat blijkt uit de Tielse respons op een enquête, verricht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemiddeld draait het om een zesje terwijl 8,2 gewenst is. Het slechtst scoort het gemeentebestuur nog op het onderdeel “oriëntatie op de samenleving”. Opvallend is ook, dat het college van B&W vindt dat er in de raad meer debat moet komen en ruimte om elkaar te overtuigen, in plaats van dat standpunten van tevoren al vastliggen.
 
 

Pagina's