Leerlingenvervoer

In de Raadsvergadering van 17 juni is de wijziging op de Verordening Leerlingenvervoer vastgesteld. Hiermee wordt bepaald dat het Leerlingenvervoer niet meer door de gemeente wordt geregeld, maar door ouders zelf georganiseerd dient te worden. Kosten die ouders daarvoor maken blijven echter wel voor rekening van de gemeente en worden via het PGB aan ouders betaald. Tiel is de eerste gemeente die het Leerlingenvervoer aldus inricht.
 
 

Biezenburg

“Logistic Hotspot Rivierenland” blijft er vooralsnog bij dat Biezenburg in aanmerking komt om er een containerterminal te vestigen. Of dat de Biezenburgers uit de slaap moet houden is de vraag. De provincie heeft al laten weten er niets voor te voelen. Hotspot echter meent voet bij stuk te moeten houden: er wordt nog geen keuze gemaakt uit alternatieven  - Biezenburg blijft er bij.

 
 

16 juli 2015. Slopen dukdalven Veerweg.

Tiel, 16 juli 2015
Verbetering Veerweg.  De route naar het wandel- en fietsveer wordt de komende weken verbeterd. Vanaf de Havendijk naar het veer een gescheiden fiets- en wandelpad. De aansluiting op de Havendijk wordt verbeterd. Ook komen er aan weerszijden van de Waal twee wachthuisjes, zodat reizigers, die gebruik maken van het veer, bij regen kunnen schuilen als ze moeten wachten op de veerboot.  De gemeente Tiel en de provincie betalen samen (cofinanciering) aan de verbeteringen. De gemeente Tiel investeert in een nieuwe pont, met de naam Pomona.
 
 

16 juli 2015. Video: Hek gesprek bij Westluidense poort. Voorlichting over de bouw.

Tiel, 16 juli 2015
‘Gesprek aan het hek’ bij Westluidense Poort WLP. Dagelijks staan meerdere mensen te kijken naar de werkzaamheden van de bouwvakkers. Donderdag organiseert VolkerWessels voor hen en andere belangstellenden een ‘gesprek aan het hek’. Een medewerker van VolkerWessels geeft dan een toelichting op de werkzaamheden. Op dit moment staat de bouwkuip van de Westluidense Poort vol met water en grote buizen. 
Duikers staan met regelmaat klaar om af te dalen in het water. De komende weken, ook tijdens de bouwvakantie, gaat het werk onverminderd door.
 
 

16 juli 2015. Gesprek aan het hek bij Westluidense Poort.

‘Gesprek aan het hek’ bij Westluidense Poort WLP. Dagelijks staan meerdere mensen te kijken naar de werkzaamheden van de bouwvakkers. Donderdag organiseert VolkerWessels voor hen en andere belangstellenden een ‘gesprek aan het hek’. Een medewerker van VolkerWessels geeft dan een toelichting op de werkzaamheden. Op dit moment staat de bouwkuip van de Westluidense Poort vol met water en grote buizen. 
Duikers staan met regelmaat klaar om af te dalen in het water. De komende weken, ook tijdens de bouwvakantie, gaat het werk onverminderd door.
 
 

Pagina's