Bedrijventerreinen

Er is in de provincie Gelderland nog altijd een groot overschot aan industrieterreinen en dat kan de gemeenschap veel geld gaan kosten. Daarom zou het provinciaal bestuur nog wat meer moeten gebruik maken van zijn bevoegdheid om gemeenten en regio’s te dwingen de prognoses wat bij te stellen. Tot die conclusie komt de Rekenkamer voor Gelderland en Overijssel in het zojuist verschenen rapport “Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet”.
 
 

Zomerrapport

Wie belangstelling heeft voor de politiek en/of wil weten wie wie is in ons nationale parlement mag het "Haags zomerrapport" in Vrij Nederland van 27 juni niet missen. Daarin wordt alle 150 volksvertegenwoordigers de maat genomen om op een rijtje te kunnen zetten wie het best presteert. Heel bijzonder en heel verrassend ook. Want bij de bovenste top drie zitten twee leden van de Christen Unie en zeven van de tien top-kamerleden zijn vrouwen.
 
 

Fietsroutes

GroenLinks heeft een rapport gemaakt over de fietsveiligheid en fietsvriendelijkheid in Tiel. Daarvoor is informatie aangedragen door scholen, wijkverenigingen en gewone burgers. De eindconclusie liegt er niet om: er worden 32 locaties aangewezen die door fietsers als onveilig worden beoordeeld en waar vaak ongelukken gebeuren. GroenLinks vindt dan ook dat het gehele fietspadenstelsel een upgrade nodig heeft.
 
 

Referendaris

Waaraan ik het te danken had, weet ik ook niet, maar op het Rijksarchief in Brussel had ik in de tachtiger jaren een streepje voor. Het gebeurde dat ik na een lange treinreis via Dordt en Roosendaal daar om 9 uur voor de deur stond waarop een bordje hing “Wegens de koude gesloten”. Die deur werd echter desondanks geopend met een vriendelijk “Dat geldt niet voor U meneer”, waarna ik een heerlijk verwarmde kamer alleen voor mezelf kreeg.
 
 

Hanen

Een pril kippengezinnetje, dat onopgemerkt overwinterde in de tuin van het Ambtmanshuis. Tot attente ambtenaren jacht gingen maken op de "hanen". Alleen de echte haan ontsnapte aan de ambtelijke woede, werd opgevangen en bracht het tot fotomodel
 
 

Pagina's