Betuwnaren en karakter

Het boekje van Karel Lantermans uit 1938 over het karakter van de Betuwnaren liet me weer eens zien hoe veel en hoe weinig ook de streek is veranderd. Hoe we algemene trekken delen, en wat er om onverklaarbare redenen soms zich alleen maar in een bepaalde streek ontwikkelt. En even snel weer weg is.

 
 

Gratis parkeren

In zijn vandaag verschenen nieuwsbrief gaat prof dr Cor Molenaar in op de steeds duidelijker wordende noodzaak om voor winkelcentra vrij parkeren in te voeren. Hij is in overleg met gemeentebesturen om bij wijze van proef gedurende de gehele maand december gratis parkeren in te voeren. Ook in Tiel ?

 
 

Eerlijke handel

Wetend dat ook bij de bezoekers van de Tielse binnenstad de liefde door de maag gaat, hebben vrijwilligers zaterdag op de Groenmarkt met het uitdelen van lekkere hapjes aandacht gevraagd voor de noodzaak consumenten ervan te overtuigen dat mensen in arme landen het best geholpen worden door het kopen van hun producten voor een eerlijke prijs. Waarbij dan ook geldt dat er aan de productie geen kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting te pas kwam. Fair Trade dus.

 
 

Pagina's