Kleerekooper

Een eeuw geleden was hij dagelijks in het nieuws: ABK oftewel Asser Benjamin Kleerekooper (1880-1943), joods journalist en welbespraakt kamerlid voor de SDAP. De meest besproken politicus van zijn tijd werd geboren en groeide op in het huis op de hoek van de Sint Agnietenstraat. Eeuwen eerder woonde op deze locatie de biechtvader van de nonnen. Na hem volgden de eerste predikanten en in de 19e eeuw werd het de Joodse school. Dat is nu al weer jarenlang een computerwinkel. Tiel veranderde.

 
 

Betuwnaren en karakter

Het boekje van Karel Lantermans uit 1938 over het karakter van de Betuwnaren liet me weer eens zien hoe veel en hoe weinig ook de streek is veranderd. Hoe we algemene trekken delen, en wat er om onverklaarbare redenen soms zich alleen maar in een bepaalde streek ontwikkelt. En even snel weer weg is.

 
 

Gratis parkeren

In zijn vandaag verschenen nieuwsbrief gaat prof dr Cor Molenaar in op de steeds duidelijker wordende noodzaak om voor winkelcentra vrij parkeren in te voeren. Hij is in overleg met gemeentebesturen om bij wijze van proef gedurende de gehele maand december gratis parkeren in te voeren. Ook in Tiel ?

 
 

Pagina's