Groen of Rood

Het is al weer 34 jaar geleden dat in Tiel het eerste verkeerslicht werd geplaatst. Dat diende om doorgaand autoverkeer uit de Waterstraat te weren. Het was voor de één een logische reactie op inspraak en voor de ander een lapmiddel. Want de winkeliers waren tot op het bot verdeeld.
 
 

Spijkers

In augustus 1968 werd in de "Put van Mourik" langs de provinciale weg Tiel-Buren, gepoogd de resten van een Romeins vrachtschip te bergen. Dat is niet gelukt, maar in Tiel kunnen nog wel grote ijzeren spijkers, afkomstig uit dit wrak, gevonden worden.
 
 

Koude Oorlog

In maart 2006 is Ria Beckers overleden - enkele weken na mijn echtgenote. Ze zijn lang vriendinnen geweest en we zijn vaak hartelijk ontvangen aan de Bommelweg in Wadenoyen. Maar eind 1990 ontstond er ineens een berlijnse muur tussen de populaire fractieleidster van GroenLinks en mij. Die muur, die eerst OZN (Organisatie Zonder Naam), toen Gladio en daarna Stay Behind heette, was in haar visie een terroristische organisatie. Daarom heb ik haar gastvrije huis soms gemeden.
 
 

Leerlingenvervoer

In de Raadsvergadering van 17 juni is de wijziging op de Verordening Leerlingenvervoer vastgesteld. Hiermee wordt bepaald dat het Leerlingenvervoer niet meer door de gemeente wordt geregeld, maar door ouders zelf georganiseerd dient te worden. Kosten die ouders daarvoor maken blijven echter wel voor rekening van de gemeente en worden via het PGB aan ouders betaald. Tiel is de eerste gemeente die het Leerlingenvervoer aldus inricht.
 
 

Biezenburg

“Logistic Hotspot Rivierenland” blijft er vooralsnog bij dat Biezenburg in aanmerking komt om er een containerterminal te vestigen. Of dat de Biezenburgers uit de slaap moet houden is de vraag. De provincie heeft al laten weten er niets voor te voelen. Hotspot echter meent voet bij stuk te moeten houden: er wordt nog geen keuze gemaakt uit alternatieven  - Biezenburg blijft er bij.

 
 

Pagina's