Kinderraad kiest naam voetveer "Pomona"

Tiel, 28 mei 2015
Pomona is de nieuwe naam voor voetveer Tiel - Wamel.
Uit bijna 300 inzendingen vanuit het hele land heeft de Tielse kinderraad de naam 'Pomona' gekozen als nieuwe naam voor het voetveer Tiel-Wamel. Pomona is de Romeinse godin van de boomvruchten en komt ook voor in de beroemde verhalen van Flipje. De nieuwe naam past bij Tiel als fruitstad en we zijn dan ook erg blij dat de Tielse kinderraad voor deze naam gekozen heeft, aldus Roland van Vugt, directeur stadspromotie.
De bedenkster van deze naam is mevrouw Emmie Nuyen uit Culemborg.
 
 

Ruiterstraat

Hoewel Waardevol Tiel en de Oudheidkamer zij aan zij gestreden hebben om afsluiting om reden veiligheid en overlast door hangjongeren van deze middeleeuwse steeg te voorkomen, is dat toch niet helemaal gelukt. De steeg tussen Voorstad en Ruiterstraat heeft er nu een fraai hek gekregen.
 
 

Bedrijventerreinen

Er is in de provincie Gelderland nog altijd een groot overschot aan industrieterreinen en dat kan de gemeenschap veel geld gaan kosten. Daarom zou het provinciaal bestuur nog wat meer moeten gebruik maken van zijn bevoegdheid om gemeenten en regio’s te dwingen de prognoses wat bij te stellen. Tot die conclusie komt de Rekenkamer voor Gelderland en Overijssel in het zojuist verschenen rapport “Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet”.
 
 

Zomerrapport

Wie belangstelling heeft voor de politiek en/of wil weten wie wie is in ons nationale parlement mag het "Haags zomerrapport" in Vrij Nederland van 27 juni niet missen. Daarin wordt alle 150 volksvertegenwoordigers de maat genomen om op een rijtje te kunnen zetten wie het best presteert. Heel bijzonder en heel verrassend ook. Want bij de bovenste top drie zitten twee leden van de Christen Unie en zeven van de tien top-kamerleden zijn vrouwen.
 
 

Fietsroutes

GroenLinks heeft een rapport gemaakt over de fietsveiligheid en fietsvriendelijkheid in Tiel. Daarvoor is informatie aangedragen door scholen, wijkverenigingen en gewone burgers. De eindconclusie liegt er niet om: er worden 32 locaties aangewezen die door fietsers als onveilig worden beoordeeld en waar vaak ongelukken gebeuren. GroenLinks vindt dan ook dat het gehele fietspadenstelsel een upgrade nodig heeft.
 
 

Pagina's