Nieuws

Erfgoedprijs van Oudheidkamer Tiel voor Nette Diepeveen

Eenmaal per jaar bekijkt het bestuur van de Oudheidkamer of er mensen of organisaties zijn die in aanmerking komen voor de erfgoedprijs van deze vereniging. Daarvoor moeten zij een bijzondere inspanning geleverd hebben op het gebied van behoud en / of herstel van belangrijk erfgoed. Nette Diepeveen heeft met de restauratie van haar woning, het boek dat zij daarover liet verschijnen en het laten verrichten van archeologisch onderzoek een geweldige bijdrage geleverd. Dus werd de erfgoedprijs dit jaar aan haar toegekend.

 
 

Tennisvereniging Ten Medel Tiel wordt elektriciteit-neutraal

Een jaar voorbereiding

Na meer dan een jaar voorbereiding was het 23 juni dan eindelijk zover. Op het clubhuis van Ten Medel zijn zonnepanelen aangebracht en de bestaande, traditionele baanverlichting langs de 6 tennisbanen werd vervangen door LED-schijnwerpers. Dit allemaal in het kader van de doelstelling van deze tennisclub om (op z'n minst) elektriciteit-neutraal te worden en dus duurzamer om te gaan met het milieu. Maar natuurlijk ook om in de nabije toekomst veel minder kosten kwijt te zijn aan energie.

LED-verlichting langs de banen

 
 

Sloop tbv 3e fase renovatie Molukse wijk Tiel

TIEL Vorige week is gestart met de sloop van woningen in de Moluksewijk aan de Willem van Kesselstraat. De hoekwoning op nr 2 was de eerste Molukse woning die in 1961 werd bewoond door een Moluks gezin. Aan de van Kesselstraat worden 6 woningen gesloopt en nog eens 9 aan de Diderik Vijghstraat. Deze worden vervangen door 13 flexwoningen die eind dit jaar klaar zijn. De bewoners zijn naar een wisselwoning in de wijk.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 25 juni 2017

Hierbij een nieuwe editie van onze periodieke bijdrage over onderwerpen die in het bestuur en politiek spelen. We besteden aandacht aan: het zwembad, veranderingen op sportgebied, de terugkeer van Tiel in het Hanzeverbond, een kleine financiële meevaller, het aanpakken van de Burense poort en enkele persoonswijzigingen in het openbaar bestuur.

 
 

Drukke werkzaamheden bij de aanleg Wielerbaan Tiel

TIEL De aanleg van de Wielerbaan aan de Schaarsdijkweg is goed op stoom. Recent is het asfalt van de wielerbaan aangebracht. De parkeerplaatsen zijn bijna klaar en de startheuvel voor de fietscrossers is zichtbaar. De bruggen over de brede sloot moeten nog aangebracht worden. De werkzaamheden aan het clubgebouw gaan een dezer dagen van start. De planning is dat de werkzaamheden in september dit jaar klaar zijn.

 
 

Veel schade bij Waterplein Tiel Oost

Het waterplein in Tiel Oost maakt een verpauperde indruk. Vrijwel alle banken zijn vernield, stenen uit de bestrating van oa de speelelementen verwijderd en een deel van de beplanting vernield.

Omwonenden van het Waterplein hebben een brief ontvangen met onderstaande tekst.

In juli 2016 is het waterplein officieel geopend en het wordt goed gebruikt!  We vinden het jammer dat er veel wordt gesloopt. De schade loopt op tot wel €10.000,=.

 
 

Pagina's