Nieuws

Prinses Beatrix opent Zinder in Tiel

Zinder, het nieuwe cultuurcentrum van Tiel is al twee maanden in gebruik. Donderdag 26 oktober werd het complex door Prinses Beatrix in aanwezigheid van bestuurders, lokale politici, omwonenden en een selectie uit de gebruikers van het gebouw officieel geopend. Talrijke Tielenaren waren buiten getuige van de aankomst van de prinses.

 
 

Fotoserie Opening Zinder Tiel door Prinses Beatrix

Donderdagmiddag is het Cultuurcentrum Zinder geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.
Hierbij een beeldverhaal van de opening Cultuurcentrum Zinder. In de zaal mochten geen persfoto's gemaakt worden. Er komt later een verslag van de opening . Tevens een bespreking van het boek 'Zinderend Bleekveld' dat in de zaal aan Prinses Beatrix is aangeboden en waarvan elke bezoeker een exemplaar mee naar huis kreeg.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 24 oktober 2017

In onze wekelijkse bijdrage met nieuws van en over de gemeente schenken wij ditmaal aandacht aan het onderwijsachterstandenbeleid, de ontwikkeling van een plan om de inwoners meer te laten sporten en bewegen, het nog niet gebruiken van WhatsApp voor de communicatie tussen de gemeente en de inwoners, de bouw van appartementen in Tiel-Oost, het doortrekken van het jaarthema 2017 van ‘Wonderschoon Wonen’ naar 2018 en het onderzoek naar de veiligheid van de vloeren in het kantoor van het Waterschap Rivierenland.

 
 

Plannen voor renovatie riolering en verlagen fietspad binnenstad Tiel

Er staan grootschalige werkzaamheden aan de riolering gepland in de binnenstad.  Het betreft de meeste straten binnen de stadsgracht. Behalve het Dominicuskwartier, Westluidensestraat, Kleibergsestraat, Tolhuisstraat en Plein. Daar is het riool al vernieuwd. Ook verkeerskundige aanpassingen zijn meegenomen in de plannen welke deze week bij inloopbijeenkomsten bekeken konden worden. De grootste aanpassingen zijn het verlagen naar straatniveau van het nu verhoogde fietspad in Damstraat, Vleesstraat en Gasthuisstraat.

 
 

Nieuwe sfeerverlichting in Binnenstad Tiel ontstoken

Tiel in sfeer met gouden appels en golven
Vol trots wordt het licht ontstoken van de vernieuwde sfeerverlichting in de binnenstad van Tiel. Vlnr: Jacko van den Berg (projectleider Sfeerverlichting), Gert-Jan van Ingen (binnenstad manager), Laura Burggraaf (evenementenmanager), Ben Brink (wethouder gemeente Tiel) en René van IJzendoorn (voorzitter Hart van Tiel)

Komend weekend gaat de klok een uur terug en is het weer vroeg donker. We kruipen wat dieper in onze jas en weten; de feestmaanden komen eraan. Gezellig!

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 16 oktober 2017

In deze editie van onze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de eerste concrete stappen om een nieuw zwembad te bouwen, de mogelijkheid voor mantelzorgers om een vergoeding van parkeerkosten te krijgen, het ongegrond verklaren van bezwaarschriften tegen de buitenplaatsen in de wijk Passewaaij, het voorstel om precariorechten te gaan heffen op waterleidingen, het abrupt beëindigen van de arbeidsre-integratie-overeenkomst met Job Lanceer en Mozaiek verzorgt voortaan de hulp bij huisadministratie.

 
 

Pagina's