Jan Bouwhuis

Initiatiefnemer van de Tielenaar. Werkzaam als beeldjournalist met grote belangstelling voor Tiel eo. Ruim 50 jaar als stadsfotograaf bezig. Vanaf 1999 ook met video. Vindt het belangrijk dat de geschiedenis wordt vastgelegd en goed bewaard bij RAR.

Boetes en cameratoezicht op bijplaatsen afval in Damstraat Tiel

Winkeliers en andere bedrijven in de Damstraat in Tiel voeren hun afval af via commerciële afvalinzamelaars. Ze zetten het afval klaar voor de inzamelaar bij de ondergrondse Avri-containers. In oktober is het enkele keren gebeurd dat het afval niet werd opgehaald en de aanbieders het afval vervolgens bij de containers hebben laten staan. Dit is niet toegestaan en zorgt bovendien voor veel overlast voor de omgeving.

 
 

Video: Overeenkomst Vijverterrein Reuvers - gemeente Tiel

TIEL  Video: Het tekenen van de overeenkomst voor het Vijverterrein. Op het Ambtmanshuis tekenen de heer Reuvers, wethouder Brink namens gemeente en de heren Van der Knaap (BAM) en Van Dam (Synchroon) namens De Groene Weerd de overeenkomst.

zie ook: http://tielenaar.nl/openbare-ruimte/historische-overeenkomst-reuvers-gem...

 
 

Historische overeenkomst Reuvers gemeente Tiel voor het Vijverterrein

Gemeente Tiel, de heer Reuvers en De Groene Weerd sluiten met elkaar een overeenkomst over de verhuizing van het bedrijf van de heer Reuvers op het Vijverterrein (deelgebied 2). Hiermee komt een einde aan het jarenlange overleg en gerechtelijke procedures. Reuvers sluit binnenkort een overeenkomst met een ontwikkelaar voor de realisatie van 42 woningen op zijn terrein. Hiervoor is de gemeente gestart met het opstellen van een bestemmingsplan.

 

 
 

Fotoserie Opening Zinder Tiel door Prinses Beatrix

Donderdagmiddag is het Cultuurcentrum Zinder geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.
Hierbij een beeldverhaal van de opening Cultuurcentrum Zinder. In de zaal mochten geen persfoto's gemaakt worden. Er komt later een verslag van de opening . Tevens een bespreking van het boek 'Zinderend Bleekveld' dat in de zaal aan Prinses Beatrix is aangeboden en waarvan elke bezoeker een exemplaar mee naar huis kreeg.

 
 

Pagina's