Huub van Heiningen

Huub van Heiningen (1924) is een Nederlands publicist van vele historische werken over het Gelderse rivierengebied en Tiel. Hij kwam in 1947 als journalist naar deze stad en was sinds 1953 in dienst bij dagblad "De Gelderlander".

Voorstel ProTiel : Sluit Damstraat af

Als het aan ProTiel ligt wordt de Damstraat afgesloten. Daarmee krijgt de binnenstad het vooroorlogse stratenpatroon terug. De partij wil daarmee de gebruikers van de nieuwe grote parkeergarage dwingen op weg naar het winkelhart meer gebruik te gaan maken van de “aanloopstraten”. Het zal dan aantrekkelijker worden daaraan de winkels open te houden en b.v. ateliers te vestigen.
 
 

Bonebakker

In de gehele 18e eeuw kende iedereen in Tiel Bonebakker maar was het riskant hem in het openbaar “krentenkakker” te noemen. Want hij was als “banquier” of pandjesbaas een man van groot aanzien. Zoals nu zijn in 1792 gesticht bedrijf, de juwelierszaak Bonebakker in Amsterdam, faam geniet als de zilversmid van het Koninklijk Huis.
 
 

De Tielse papiermolen

De eerste papiermolen van Gelderland is in 1591 gebouwd in Tiel door de uit Antwerpen gevluchte Hans van Aalst – zoon van een goudsmid en juwelier. Het noodlot heeft echter gewild dat de schipmolen – waarschijnlijk door het geweld van de Waal – zonk voor de stadswal. Een ramp voor de inventieve ondernemer.
 
 

Verzet tegen parkeerlast in Tiel

De Tielse Binnenstad Vereniging is van start gegaan met een actie tegen het voornemen om volgend jaar – vanaf de opening van de ondergrondse parkeergarage - ook ’s-avonds in de gehele stad parkeergelden te gaan heffen. Dat gaat bewoners en bezoekers van de binnenstad jaarlijks duizenden euro’s kosten. Zij worden, aldus de TBV, onevenredig belast om de tekorten op de exploitatie van die garage op te vangen.
 
 

Tiel verliest proces

Willem Reuvers heeft opnieuw een procedure gewonnen in zijn strijd tegen de gemeente Tiel. De muur om zijn opslagterrein van sloopauto’s mag vooralsnog blijven staan en de gemeente moet de proceskosten betalen.
 
 

Pagina's