Huub van Heiningen

Huub van Heiningen (1924) is een Nederlands publicist van vele historische werken over het Gelderse rivierengebied en Tiel. Hij kwam in 1947 als journalist naar deze stad en was sinds 1953 in dienst bij dagblad "De Gelderlander".

De binnenstad van Tiel

In ontwerp-structuurvisie voor de binnenstad zijn veel waardevolle suggesties te vinden. Maar er staan ook irriterende fouten in en heel wat conclusies die om een critische kanttekening vragen. Een aanloop voor een discussie dus.
 
 

Putten en pompen in Tiel 2

“Och – er is toch al zo weinig over uit het verleden”. Die verzuchting van burgemeester Hasselman in de raadsvergadering van 10 juni 1874 redde de historische stadspomp op de Markt. Het “bekleedsel” van de pomp was aan vervanging toe en de stemmen staakten over een voorstel om voor 400 gulden een moderner pomp te plaatsen. Na lange deliberaties liet de raad de beslissing over aan het college van B&W en werd er 700 gulden uitgetrokken voor nieuwe zijplaten.
 
 

Putten en pompen in Tiel 1

Diep verborgen onder het wegdek zitten er in de Tielse binnenstad nog enkele tientallen oeroude waterputten. Eeuwenlang waren het ontmoetingsplaatsen vooral voor vrouwen, die alleen daar drinkwater konden putten. Of water om te koken en te wassen. Er werd wel eens wat in gegooid en er bleef brekend vaatwerk in achter. Daarom blijken het nu vaak goudmijntjes te zijn voor archeologen. Ze verdienen in kaart gebracht te worden.
 
 

De Tielse hoefssmidsschool

Het gebouw van wat ooit een van de meest pretentieuze Tielse instellingen leek te zijn, wordt vertimmerd voor bescheiden woondoeleinden. Het gaat om de in 1907 gebouwde Hoefsmidsschool aan de Tweede Achterstraat. Regenten en hereboeren die hun tijd niet begrepen, wilden Tiel hiermede op de kaart zetten. Maar de komst van de auto blies het kaartenhuis omver.
 
 

Avondparkeren in Tiel

Dinsdag 31 januari komt in de raadscommissie Ruimte het plan aan de orde om de parkeertarieven te verhogen en ook ‘s avonds parkeerbelasting te gaan heffen. Vooral dat laatste is bij veel Tielenaren verkeerd gevallen. De Tielse Binnenstads Vereniging roept de leden op dinsdagavond naar het stadhuis te gaan en ook op de sociale media wordt gesuggereerd dat 300 belanghebbende winkeliers gaan beluisteren “hoe in Tiel de democratie werkt”.
 
 

Tielse namen: de Hennepe

Dank zij Napoleon is het mogelijk te vertellen waaraan een Tielse wijk zijn naam De Hennepe dankt. De keizer wilde in 1811 van alle stadsbestuurders weten of het mogelijk zou zijn meer hennep te gaan telen ten behoeve van zijn vloot. Het antwoord dat hij vanuit Tiel kreeg, is bewaard gebleven. Althans in copie.
 
 

Pagina's