Historie

Piskijkers

Rond 1700 waren er in Tiel naar verhouding méér medische specialisten dan thans het geval is. Maar het was wel een wonderlijk gezelschap, dat een remedie aanbood tegen elke kwaal, maar die in feite alleen maar erger maakte
 
 

Stef

Zijn haar had toen al de kleur van de mijne nu, maar we deelden veel politieke opvattingen en in zijn verhalen over de vooroorlogse arbeidsverhoudingen herkende ik de belevenissen van mijn vader. We waren beiden aangewezen op een fiets – een echte Gazelle – en spraken gelijk al af samen naar de raadsvergaderingen te gaan. Haaften was de meest afgelegen gemeente – voor ons steevast een vol uur heen en een vol uur terug.
 
 

Rechtspraak

Schotse voorouders - ze zijn volop te vinden in het Stadsarchief - er zijn tenslotte in de loop van de tijd enkele honderden Schotten in de garnizoensstad Tiel gelegerd geweest. Ze zijn vaak te traceren in de ondertrouw en doopboeken van de hervormde gemeente.
 
 

Donderslag

De Tielse lakenkoopman Cornelis van Niel die op de hoek van de Markt en de Weerstraat woonde, waar we nu De Blank vinden, was een tijdgenoot van Vondel. In 1660 schreef deze Tielenaar een boek, dat vele malen herdrukt is – recent nog in 2012. Maar er is nauwelijks iets over hem bekend – zelfs in de toch om zijn volledigheid vaak geraadpleegde DBNL (Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Litteratuur) zal men vergeefs naar Cornelis van Niel zoeken. Onvoorstelbaar.
 
 

Soap

Wie een rondleiding krijgt door de Tielse binnenstad komt steevast voor de deur van het Ambtmanshuis terecht. Want in dat Ambtmanshuis met zijn ‘ridderzaal’ etc. werd in 1761 de rechter Dirck Louis van Brakel vermoord door zijn schoonzoon, Izaak van Delen, heer van het Wamelse Schonenberg. Dat verhaal wordt dan in geuren en kleuren verteld aan de toehoorders. Doorgaans flink aangedikt en soms tot in het bizarre overdreven of verdraaid.
 
 

Pagina's