Historie

Lezing Dominicus opgraving

Tiel, 06 juli 2015
Een lezing in de Sint Hyacinthuskapel. Archeologen Jan van Renswoude en Gerard Boreel vertellen over de vondsten die zijn gedaan bij het Dominicuskwartier. In 2009 en 2010 heeft een grote archeologische opgraving plaatsgevonden op de plek waar in de middeleeuwen veel belangrijke gebouwen stonden. Eén van de meest spectaculaire vondsten is de ringwalburg: een rond verdedigingswerk tegen de Vikingen. Onlangs gepubliceerd in het boek Archeologische opgravingen te Tiel - Dominicuskwartier.
 
 

Water in Tiel Oost

De dijk staat daar op zwak staal, zoals het in vaktermen heet. Tiel-Oost heeft daardoor al ruim 600 jaar wateroverlast - vooral door kwelwater. Al die jaren zorgden botsende belangen die met dit probleem te maken hebben, voor wrijvingen tussen bewoners en gezagsdragers. In januari 1995 was het kwelwater in Tiel-Oost directe aanleiding van de evacuatie van Tiel. Sindsdien is er geen echt hoog water meer geweest. Gelukkig. Want er is nog maar een begin van een oplossing.
 
 

Chassé

Wat Wellington is voor Londen is Chassé voor Tiel. Of beter nog WAS Chassé voor Tiel. De befaamde Tielse generaal, die een belangrijke rol speelde in de slag bij Waterloo, stond in zijn geboortestad heel lang in hoog aanzien. Er zijn een straat, een bioscoop en een vereniging naar hem genoemd. Maar tegenwoordig is Chassé passé. Terwijl er in juni 2015 op vele manieren aandacht werd geschonken aan de beroemde veldslag, toen twee eeuwen geleden, ging in Tiel nergens de vlag in top.
 
 

Brandstichter

"Gemeenten vinden: nationale politie is niet van ons" kopten deze week de kranten. Dat riep ineens de tijden in herinnering - nu al weer decennia geleden - waarin Tiel nog gemeentepolitie had. Ook enkele elkaar opvolgende korpschef lieten merken dat interventie van de rijkspolitie als zeer hinderlijk werd ervaren.
 
 

Referendaris

Waaraan ik het te danken had, weet ik ook niet, maar op het Rijksarchief in Brussel had ik in de tachtiger jaren een streepje voor. Het gebeurde dat ik na een lange treinreis via Dordt en Roosendaal daar om 9 uur voor de deur stond waarop een bordje hing “Wegens de koude gesloten”. Die deur werd echter desondanks geopend met een vriendelijk “Dat geldt niet voor U meneer”, waarna ik een heerlijk verwarmde kamer alleen voor mezelf kreeg.
 
 

Pagina's