Historie

Cadeau aan Tiel

Apetrots waren de dijkverzwaarders er destijds op. Ze waren er in geslaagd voor de meest “multiculturele” wijk van Tiel een grote moderne speeltuin aan te leggen. Die werd in dank aanvaard door het stadsbestuur dat later via “de Tielse methode” en met hulp van veel vrijwilligers voor nog méér voorzieningen zorgde. Maar sinds kort is de liefde bekoeld en wil de gemeente de speeltuin om zeep helpen om er te kunnen bouwen. Kan dat zomaar ?
 
 

Tielse namen: Oosterhoudt

Tegen het eind van de 18e eeuw waren de Van Oosterhoudts de belangrijkste ondernemers van Tiel. Veel is daarvan niet meer te zien. De meest artistieke representant van deze familie – Dirk Daniëlszoon – liet echter een groot aantal schilderstukken en tekeningen na. En de poort van zijn “atelier” zit nog altijd in de walmuur. Niemand weet wat daarachter schuil gaat.
 
 

Putten en pompen in Tiel 4

In 1824 betaalde het stadsbestuur van Tiel aan de houtdraaier Jan de Man vijf gulden omdat hij enkele “houten vazen” had gemaakt, waarmee de stadspompen zouden kunnen worden opgefleurd. Een van die vazen werd ontdekt op een foto van 1930 uit “Gelderland in Beeld”. Dat leverde een fraai zoekplaatje op. Waar stond die pomp ?
 
 

Putten en pompen in Tiel 3

Toen rond 1900 fotografen erop uit trokken om mooie ansichten te maken stonden er in Tiel nog ongeveer tien stadspompen. De meesten hadden geen artistieke kwaliteiten en het was soms een modderpoel er rond omheen. Ze pasten dus niet in het beeld en soms ging de fotograaf er met de rug naar toe staan. Stadspompen zijn dan ook schaars in de collecties ansichtkaarten.
 
 

Pagina's