Historie

De koning en Tiel

De vijfde koning van ons land, die vandaag Abraham ziet (proficiat en nog veel mooie jaren !) heeft wat met Tilburg. En andersom natuurlijk. Zoals onze eerste koning iets had met Tiel. En andersom. Het is al ruim twee eeuwen geleden en de tijden waren heel anders. Maar in beide gevallen is de relatie tussen stad en koning heel specifiek.
 
 

Inundatiekanaal Tiel op weg naar werelderfgoedlijst Unesco

Het inundatiekanaal is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die linie vormt samen met de Stelling van Amsterdam, een grote verdedigingslinie, die Amsterdam en de provincies Noord- en Zuid Holland moest beschermen tegen vijandelijke invallen. De Stelling is in 1996 op de werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst. Die status moet uitgebreid worden met de Nieuwe Hollandse waterlinie. Dat zal als alles goed gaat in 2019 gebeuren.
 
 

Rome aan de Linge; spectaculaire archeologische vondsten op Medel Tiel

In het crematorium op Medel presenteerden de gemeente Tiel, industrieschap Medel en de verschillende archeologische bedrijven die op Medel actief zijn donderdag 30 maart de voorlopige resultaten van het archeologisch onderzoek dat daar nu plaatsvindt. Er is veel en uniek materiaal gevonden uit alle perioden van de geschiedenis. Spectaculair is de vondst van een beeld van de god Jupiter en een prachtig gedecoreerde zalfpot.
 
 

Cadeau aan Tiel

Apetrots waren de dijkverzwaarders er destijds op. Ze waren er in geslaagd voor de meest “multiculturele” wijk van Tiel een grote moderne speeltuin aan te leggen. Die werd in dank aanvaard door het stadsbestuur dat later via “de Tielse methode” en met hulp van veel vrijwilligers voor nog méér voorzieningen zorgde. Maar sinds kort is de liefde bekoeld en wil de gemeente de speeltuin om zeep helpen om er te kunnen bouwen. Kan dat zomaar ?
 
 

Tielse namen: Oosterhoudt

Tegen het eind van de 18e eeuw waren de Van Oosterhoudts de belangrijkste ondernemers van Tiel. Veel is daarvan niet meer te zien. De meest artistieke representant van deze familie – Dirk Daniëlszoon – liet echter een groot aantal schilderstukken en tekeningen na. En de poort van zijn “atelier” zit nog altijd in de walmuur. Niemand weet wat daarachter schuil gaat.
 
 

Pagina's