Foto

16 juli 2015. Slopen dukdalven Veerweg.

Tiel, 16 juli 2015
Verbetering Veerweg.  De route naar het wandel- en fietsveer wordt de komende weken verbeterd. Vanaf de Havendijk naar het veer een gescheiden fiets- en wandelpad. De aansluiting op de Havendijk wordt verbeterd. Ook komen er aan weerszijden van de Waal twee wachthuisjes, zodat reizigers, die gebruik maken van het veer, bij regen kunnen schuilen als ze moeten wachten op de veerboot.  De gemeente Tiel en de provincie betalen samen (cofinanciering) aan de verbeteringen. De gemeente Tiel investeert in een nieuwe pont, met de naam Pomona.
 
 

16 juli 2015. Gesprek aan het hek bij Westluidense Poort.

‘Gesprek aan het hek’ bij Westluidense Poort WLP. Dagelijks staan meerdere mensen te kijken naar de werkzaamheden van de bouwvakkers. Donderdag organiseert VolkerWessels voor hen en andere belangstellenden een ‘gesprek aan het hek’. Een medewerker van VolkerWessels geeft dan een toelichting op de werkzaamheden. Op dit moment staat de bouwkuip van de Westluidense Poort vol met water en grote buizen. 
Duikers staan met regelmaat klaar om af te dalen in het water. De komende weken, ook tijdens de bouwvakantie, gaat het werk onverminderd door.
 
 

14 juli 2015. Motor ongeval.

Als 112 melder trof ik deze motorbestuurder deels onder zijn motor aan waar hij 20 min heeft gelegen voordat het ongeval ontdekt werd.
Een 48-jarige motorrijder uit de gemeente Buren op de Buitenbulkweg in Tiel onderuit gegaan met zijn motorfiets.  Onderzoek wees uit dat hij teveel drank op had.
De man lag deels onder zijn motorfiets. Hij bleek alleen wat schrammetjes te hebben opgelopen. Op het bureau blies de man 795 ug/l. Onderzoek wees uit dat de motorrijder met een ongeldig rijbewijs reed. Hij was al 3x eerder met teveel alcohol op in het verkeer betrapt.
 
 

15 juli 2015. Herinrichting Waalkade nabij voetveer.

Tiel, 15 juli 2015
Er is begonnen met een herinrichting van de Waalkade nabij het voetveer. Fiets- en wandelpaden worden aangelegd en de dukdalven verdwijnen.
De provincie Gelderland heeft al op 11 juli 2014 een bijdrage beschikbaar gesteld van maximaal € 175.000,- ter verbetering van de kwaliteit van de langzaamverkeerroute Veerweg-Veerpont-Waalkade-Waterpoort. Zij gaat hierbij uit van gemeentelijke cofinanciering. De investering moet wel dit jaar gedaan worden, anders vervalt de subsidie van de provincie.
 
 

14 juli 2015. Overname onderhoud van twee begraafplaatsen door Stichting.

Tiel, 14 juli 2015. Het college heeft besloten om het onderhoud van groen en paden op de begraafplaats Ter Navolging en de Joodse Begraafplaats over te dragen aan Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen Tiel en omgeving. Dit gedurende de periode van 3 augustus 2015 tot en met 31 december 2017. Op 3 augustus is er een officieel overdrachtsmoment.

 
 

Pagina's