Bert Leenders

Schrijven en de streekgeschiedenis zijn enkele van de hobby's van Bert Leenders. Sinds zijn pensionering als manager personeel en organisatie is hij correspondent voor De Zakengids en schrijft hij bijdragen voor de publicaties van de Oudheidkamer Tiel en Omstreken en de Historische Werkgroep Tiel van deze vereniging. Voor de Tielenaar schrijft hij over verschillende onderwerpen. Veel van zijn bijdragen gaan echter over de lokale en regionale politiek.

Tiel komt deels tegemoet aan eisen COA

De gemeenteraad kwam op 29 juni met 17 tegen acht stemmen grotendeels tegemoet aan de eisen van het COA. Eerder had de gemeente aangeboden 300 vluchtelingen op te vangen voor een duur van maximaal zes maanden. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vond een minimale opvang van vif jaar noodzakelijk. Bovendien was de organisatie van mening dat de ruimte in de door de gemeente aangeboden panden te beperkt was. Op een locatie moesten minimaal 300 mensen gehuisvest kunnen worden.
 
 

Wandelroutenet Regio Rivierenland is klaar

Al enkele jaren kent het Rivierenland een veel gebruikt fietsroutenetwerk. Sinds kort is daar nu ook een wandelnetwerk binnen de gemeenten van de Regio Rivierenland aan toegevoegd. Eind juni zijn als laatste de routeborden bij de startpunten geplaatst. Daarop kun je zien welke routes op dat punt starten en hoeveel kilometer deze routes lang zijn.
 
 

Veilig Thuis functioneert slecht

De gemeenteraad van Tiel vindt dat "Veilig Thuis" ver onder de maat functioneert en overwoog dus uit die organisatie te stappen. Maar zover is men niet gegaan. De organisatie heeft de kans gekregen snel een eind te maken aan de wachtlijsten en te voldoen aan de criteria van de inspectie voor de jeugdzorg.
 
 

Pagina's