Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Begroting Tiel is gereed

De gemeente heeft zijn begroting voor 2017 en de volgende jaren klaar. Dankzij de aantrekkende economie krijgen alle gemeenten flink meer geld van de rijksoverheid. Voor Tiel betekent dit ondanks de forse  investeringen in de kwaliteit van de stad een overschot op de jaarrekening 2016 en vooralsnog een sluitende begroting met nog wat extra ruimte voor tegenvallers en nieuwe zaken in de komende jaren.

 
 

Tiel is woonvoorziening voor mensen met psychotische kwetsbaarheid rijker

Al enkele weken wonen 16 mensen met een psychotische kwetsbaarheid in buurt zeven van Passewaaij in een eigen appartement. Samen met 10 ‘gewone’ huurders vullen zij een appartementengebouw van woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Ieder geeft een eigen appartement en voor begeleiding en calamiteiten is dag en nacht deskundige begeleiding aanwezig.

 
 

Bouw Westluidense Poort in Tiel haalt achterstand in

De bouw van Cultuurcentrum de Westluidense Poort gaat nu supersnel. Zonder tegenvallers zijn eind deze maand de nieuwe bibliotheek en het plantagegebouw winddicht. De parkeergarage wordt volgend jaar april in gebruik genomen. De tekeningen voor de nieuwe bioscoop op de plaats van de huidige bibliotheek zijn ook al gemaakt.
 
 

Belangrijke stap in ontwikkeling stationsgebied Tiel

Er zit beweging in de ontwikkeling van het veilingterrein tegenover het Centraal Station in Tiel. BPD Ontwikkeling heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een deel van het terrein. BPD wil daar woningen bouwen. Het college van B&W is er blij mee. “Het biedt kansen om een kwalitatief woonmilieu aan de stad toe te voegen” stelt het college in de wekelijkse nieuwsbrief.
 
 

Nieuwsbrief B&W Tiel

Wekelijks produceert het college van B&W van Tiel een voor de raad bestemde "Nieuwsbrief". Die van 27 september gaat over samenwerking met andere gemeenten en ontwikkelingen in het Stationsgebied.
 
 

Veel belangstelling voor vluchtelingendienst in de Sint Maartenskerk Tiel

De interreligieuze gebedsdienst die zondag 25 september in de Sint Maartenskerk gehouden werd is in alle opzichten geslaagd. De organisatoren waren tevreden over de opkomst uit vele religieuze  groeperingen. Pastor Ed van de Moosdijk sprak van een  hoopvolle bijeenkomst, die Tielenaren met een verschillende afkomst en met verschillende culturen met elkaar verbindt.

 
 

Pagina's