Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Basisovereenkomst voor klimaatdijk en herinrichting Kleine Willemspolder Tiel ondertekend

Op 18 november ondertekenden wethouder Corrie van Rhee-Oud Ammerveld en vertegenwoordigers van de aannemerscombinatie de basisaanneemovereenkomst voor een volgend groot project in de stad: het verhogen en sterk verbreden van een groot stuk van de Echteldsedijk en het voor recreatie geschikt maken van de Kleine Willemspolder.
 
 

Van de collegetafel in Tiel 15 november

Deze week had het college veel te bespreken en te besluiten. In deze bijdrage treft u informatie aan over de aanbesteding van de klimaatdijk. De Echteldsedijk zal vanaf maart 2017 rigoureus op de schop gaan. Andere punten waaraan wij aandacht besteden zijn het toenemende aantal klachten over arbeidsmigranten, de keuze die de raad moet maken over de toekomst van het zwembad en de bezuiniging op evenementen.
 
 

Bridgedrive Lionsclub Tiel brengt ruim 5300 euro op

Zaterdag 12 november organiseerde de Lionsclub Tiel voor de 22e keer de draaiorgel bridgedrive. Bijna 150 bridgers uit de regio en de verre omgeving kaartten in de schoolkantine van de locatie Teisterbant van het Lingecollege ruim 5300 euro voor goede doelen bij elkaar. Dat geld kan dankzij de uitgebreide sponsoring door bedrijven bijna geheel aan goede doelen besteed worden.
 
 

Historische Werkgroep Tiel presenteert 'De Groote Oorlog en de kleine stad'

Van 1914 tot 1918 werd de wereld geteisterd door de Eerste Wereldoorlog. Meer dan 35 miljoen mensen werden gedood of ernstig verminkt. Nederland bleef neutraal, maar merkte wel de gevolgen. Leden van de Historische Werkgroep, een van de werkgroepen van de Oudheidkamer, zochten uit wat die oorlog voor Tiel betekende en maakten er een boek over.
 
 

Pagina's