Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Nieuwsbrief B&W Tiel

Wekelijks produceert het college van B&W van Tiel een voor de raad bestemde "Nieuwsbrief". Die van 27 september gaat over samenwerking met andere gemeenten en ontwikkelingen in het Stationsgebied.
 
 

Veel belangstelling voor vluchtelingendienst in de Sint Maartenskerk Tiel

De interreligieuze gebedsdienst die zondag 25 september in de Sint Maartenskerk gehouden werd is in alle opzichten geslaagd. De organisatoren waren tevreden over de opkomst uit vele religieuze  groeperingen. Pastor Ed van de Moosdijk sprak van een  hoopvolle bijeenkomst, die Tielenaren met een verschillende afkomst en met verschillende culturen met elkaar verbindt.

 
 

Volle agenda voor gemeenteraad Tiel

Inwoners moeten voortaan zelf de speelgelegenheden voor kinderen beheren en onderhouden; verdeelde meningen over het aantrekkelijker maken van het winkel- en uitgaanscentrum; zorgen  over de Westluidense Poort en Leontine Sonneveldt volgt Evert van IJzendoorn op als raadslid voor Sociaal Tiel.

Speelplekken.

 
 

Marokkaanse Moskee Tiel wil uitbreiden

Het bestuur van de Marokkaanse  Moskee aan de Tielerwaardlaan wil de huidige moskee verbouwen en uitbreiden met een sociaal cultureel centrum. De Moskee omvat nu een grote gebedsruimte, een kleine vergaderruimte en wat kleine dienstruimten. Het  Sociaal Cultureel Centrum gaat zich richten op de Tielse gemeenschap. Het moet een ontmoetingsplek worden voor verschillende groepen.

 
 

Iedereen blij met hergebruik watertoren Tiel

In 2006 kocht van Herwijnen Vastgoed BV  de watertoren nabij de Echteldsedijk. Doel was dit beeldbepalende gebouw, dat al enkele decennia buiten gebruik was, voor de stad te behouden en het een woonfunctie te geven. Dat bleek niet gemakkelijk. Overheden veranderden voortdurend hun plannen en eisen voor het gebied rondom de toren en de Waaldijk en er bleken veel onderzoeken en vergunningen nodig. Na een schier eindeloos proces van 10 jaar is de verbouw nu klaar  en heeft de toren een woon- en werkbestemming.

 
 

Tiel bezuinigt op evenementen

Tiel  afficheert zich graag als evenementenstad. Ieder jaar zijn er tal van grote en kleinere evenementen. Die kosten de gemeenten tot nu toe bijna 900.000 euro per jaar. Dat mag wel een tandje minder vindt de raad. De gemeente wil nu de subsidies en sponsorbijdragen voor evenementen in stand houden maar flink bezuinigen op de kosten die zij zelf voor de evenementen maakt.

 
 

Pagina's