Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Prinses Beatrix opent Zinder in Tiel

Zinder, het nieuwe cultuurcentrum van Tiel is al twee maanden in gebruik. Donderdag 26 oktober werd het complex door Prinses Beatrix in aanwezigheid van bestuurders, lokale politici, omwonenden en een selectie uit de gebruikers van het gebouw officieel geopend. Talrijke Tielenaren waren buiten getuige van de aankomst van de prinses.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 24 oktober 2017

In onze wekelijkse bijdrage met nieuws van en over de gemeente schenken wij ditmaal aandacht aan het onderwijsachterstandenbeleid, de ontwikkeling van een plan om de inwoners meer te laten sporten en bewegen, het nog niet gebruiken van WhatsApp voor de communicatie tussen de gemeente en de inwoners, de bouw van appartementen in Tiel-Oost, het doortrekken van het jaarthema 2017 van ‘Wonderschoon Wonen’ naar 2018 en het onderzoek naar de veiligheid van de vloeren in het kantoor van het Waterschap Rivierenland.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 16 oktober 2017

In deze editie van onze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de eerste concrete stappen om een nieuw zwembad te bouwen, de mogelijkheid voor mantelzorgers om een vergoeding van parkeerkosten te krijgen, het ongegrond verklaren van bezwaarschriften tegen de buitenplaatsen in de wijk Passewaaij, het voorstel om precariorechten te gaan heffen op waterleidingen, het abrupt beëindigen van de arbeidsre-integratie-overeenkomst met Job Lanceer en Mozaiek verzorgt voortaan de hulp bij huisadministratie.

 
 

Museum Tiel toont bodemvondsten Medel

Het archeologisch onderzoek op Medel, dat in verband met de uitbreiding van het industrieterrein plaatsvond, heeft veel en ook spectaculaire vondsten opgeleverd. Deze bodemschatten zijn tot en met 8 januari 2018 te bewonderen in het Flipje en Streekmuseum. Gedeputeerde Josan Meijers opende de tentoonstelling onder grote belangstelling.

 
 

Tiel Regenboogloper rijker

Wethouder Marcel Melissen en gemeenteraadslid Robert van Galen openen een regenboogloper in het parkje bij het nieuwe cultuurcentrum Zinder. De gemeente Tiel sluit zich daarbij aan in de rij van gemeenten die via een (zebra)pad duidelijk willen maken dat zij discriminatie op grond van seksuele geaardheid niet dulden en daar uiting aan geven.

 
 

Pagina's