Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Tentoonstelling in Metaheerhuisje bij Joodse begraafplaats Tiel

Van zaterdag 27 mei tot zondag 4 juni is de week van de begraafplaats. Op veel begraafplaatsen worden dan activiteiten georganiseerd. Op begraafplaats Ter Navolging is er een confrontatie van honderden oude grafmonumenten met moderne duurzame kunst. De Joodse begraafplaats is evenals Ter Navolging op de zondagen 28 mei en 4 juni geopend.

 
 

Nieuws van de gemeente Tiel, editie 25 april 2017

In deze aflevering van nieuws van het College en Gemeenteraad vindt u informatie over onder meer het mantelzorgcompliment, een aanzet om het aardgasgebruik binnen de gemeente te kunnen beperken, meer gemeentelijke aandacht voor cultuurhistorie en monumenten, de huisvesting van statushouders, de eerste gevolgen van de krimp van het aantal basisschoolleerlingen en wat (voorgenomen) vastgoedtransacties.
 
 

Pagina's