Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Schraalhans wordt keukenmeester in Tiel

In deze bijdrage treft u een verslag aan van de gemeenteraadsvergadering van 15 juni. Enige agendapunt was de enorme budgetoverschrijding van het budget voor de kosten van de jeugdzorg. Ook voor de komende jaren worden tekorten verwacht. De overschrijding brengt mogelijk veel andere plannen van het gemeentebestuur in gevaar.

 
 

Prins Clausschool uit Tiel wint techniekwedstrijd

Vrijdag 9 juni werd de dertiende editie van de techniekwedstrijd in het opleidingscentrum voor de bouw, Bouwmensen, in Geldermalsen afgesloten. Er deden dit jaar 31 basisscholen en in totaal 800 leerlingen aan mee. Winnaars werden een van de deelnemende groepjes leerlingen van de prins Clausschool uit Tiel.

 
 

Corry van Rhee-Oud Ammerveld "Mooie tijd in Tiel"

Wethouder Corry van Rhee-Oud Ammerveld stopt er mee. Vanaf 19 juni wordt ze waarnemend burgemeester van West Maas en Waal. Donderdag 8 juni neemt ze in de Agnietenhof afscheid. Van 16.00 tot 18.00 uur is daar dan een afscheidsreceptie. Met Corry keken we terug op de jaren dat ze actief was in de politiek in Tiel en het bestuur van stad en streek. Bij dit artikel zijn een serie foto’s geplaatst die een beeld geven van haar werk als wethouder.

 
 

Groots afscheid van Pieter van den Burg

Zaterdagmiddag nam Tiel op grootse en passende wijze afscheid van Pieter van den Burg. Naast een traan was er volop gelegenheid om te glimlachen bij het ophalen van gebeurtenissen, activiteiten en de stunts uit zijn kleurrijke maar te korte leven.
 
 

Pagina's