Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Uitvoering Fluvia Tiel officieel van start

Er wordt al even gewerkt aan versterking van de Echteldsedijk en de herinrichting van de uiterwaarden tussen de Haven en de monding van het Amsterdam Rijnkanaal. Het officiële startsein werd echter Woensdag 12 juli gegeven. De kersverse wethouder Ben Brink verklaarde met een pistoolschot het werk voor begonnen. Dat gebeurde in de stromende regen en in aanwezigheid van gedeputeerde Josan Meijers en vertegenwoordigers van Waterschap Rivierenland, de gemeente Tiel en de aannemerscombinatie.

 
 

Warm welkom voor boek 'De Gilden van de Stad Tiel' van Huub van Heiningen

Na vijf jaar noeste arbeid heeft Huub van Heiningen weer een flink stuk Tielse historie nauwkeurig onderzocht en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Het gebonden, fraai vormgegeven en rijk geïllustreerd boek 'De Gilden van de Stad Tiel' geeft niet alleen informatie over de Tielse gilden maar ook een mooie inkijk in het bestuur en het leven van alledag van de Tielenaar in de late middeleeuwen.
Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan burgemeester Hans Beenakker.

 
 

Regelmatig minder treinen op Betuweroute

De komende jaren zal het regelmatig een stuk rustiger zijn op de Betuweroute, de 160 kilometer lange goederenspoorlijn van de Maasvlakte langs de A15 naar Duitsland. Oorzaak is de aanleg van het ontbrekende stuk van even voorbij Zevenaar rond Emmerich naar Oberhausen. In onze regio staat de verbinding zuidwaarts van de goederenspoorlijn richting 's Hertogenbosch op de planning. Actiegroepen, maar ook gemeenten proberen de aanleg van de verbindingslus bij Deil en Waardenburg tegen te houden.

 
 

Pagina's