Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Terugblik op het jaar 2016 in Tiel; Januari

Steeds meer Tielenaren, maar ook belangstellenden buiten de gemeente, bezoeken regelmatig de Tielenaar. Veel items worden duizenden keren bekeken. Dat geeft ons, de makers van deze site, voldoening en stimuleert ons om ook het komende jaar onverminderd door te gaan met u via dit digitale medium te informeren over de ontwikkelingen binnen de gemeente. Die ontwikkelingen zijn er genoeg; Tiel gaat steeds meer bruisen. We sluiten het jaar af met een beknopte selectie van groot en soms ook klein nieuws. Vanaf vandaag een terugblik per maand van het bijna voorbije jaar. We beginnen met de maand januari.
 
 

Van de collegetafel in Tiel 20 december 2016

Ook deze week stond geen spraakmakend nieuw beleid op de agenda van de wekelijkse collegevergadering. Wel een groot aantal beheerszaken, die belangrijk zijn voor de portemonnee van huiseigenaren, sommige groepen in de samenleving of voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Hieronder leest u onze selectie van deze week.
 
 

Pagina's