Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Deel slachthuis Tiel wordt wellnes centrum

In een deel van het voormalige slachthuis aan de J.D van Leeuwenstraat komt een wellnesscentrum. Binnen de huidige bestemming ‘bedrijf’ zijn wellness activiteiten daar niet toegestaan. Maar de Tielse kruimelgevallenregeling biedt uitkomst
 
 

Raadsvergadering Tiel 24 aug

Het was de eerste keer dat de raad vergaderde in de vooral technisch gerenoveerde raadszaal. Die technische renovatie was vooral te merken aan het geluid. Dat is nu overal in de zaal van een prima kwaliteit. Ook nu blijft het belangrijk dat de raadsleden in de microfoon spreken. Dat doen ze lang niet allemaal. De grote beeldschermen werkten nog niet.
 
 

Blijft het schoolzwemmen in Tiel ?

De gemeenteraad heeft spijt van het besluit om het schoolzwemmen met ingang van 1 januari 2017 af te schaffen. Tijdens de vergadering van 24 augustus boog de raad zich over twee moties. D66 stelde voor 45.000 euro uit het budget voor armoedebestrijding te halen om kinderen van minima in de gelegenheid te stellen toch de zwemkunst machtig te worden.
 
 

Renovatie Lingecollege

Woensdag 24 augustus tekenden Peter Ronner, bestuurder van het Lingecollege en wethouder Laurens Verspuij een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst staan de afspraken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Linge College en de gemeente om de huisvesting van alle onderdelen van het Linge College de komende jaren ingrijpend te verbeteren.
 
 

Toch nog MFC Passewaay

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel stelt de gemeenteraad voor om permanente huisvesting te realiseren voor basisschool De Bataaf op de voormalige MFC-locatie in Passewaaij buurt 7. In het nieuw te bouwen gebouw komt ook ruimte voor een zogenaamd kindcentrum en wijkvoorzieningen.
 
 

D'66 valt uiteen

Liesbeth Rooders-van Geldermalsen en Robert van Galen zijn uit de D'66 fractie gestapt en gaan als afzonderlijke fractie verder in de Tielse raad. Zij voelden zich onvoldoende gehoord in de fractie. De komende raadsvergadering presenteren beiden een nieuwe naam en een eigen programma.
 
 

Pagina's