Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 30 augustus 2017

In deze nieuwsbrief aandacht voor twee pijnpunten van de gemeente. Rijkswaterstaat stemt voor als nog niet in met de aanleg van het visitekaartje van de Waalkade, de trap op de groene wal. Het tweede pijnpunt gaat over ongeoorloofd vernietigen van alle bouwvergunningen met bijbehorende bouwtekeningen over de periode van 1945 tot 2010. Andere onderwerpen zijn onder meer: de bestrijding van ratten in en om het hertenkamp en het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 20 augustus 2017

Door vakanties is het even rustig geweest bij de Tielenaar. Nu de vakanties op een einde lopen nemen we de draad weer op. In deze bijdrage leest u onder meer informatie over het weer in gebruik nemen van het buurtgebouw in de bomenbuurt, sloop en nieuwbouw van woningen in de Meidoorn en Esdoornstraat en de uitbreiding van de wijkteams jeugd.

 
 

Pagina's