Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Corry van Rhee-Oud Ammerveld "Mooie tijd in Tiel"

Wethouder Corry van Rhee-Oud Ammerveld stopt er mee. Vanaf 19 juni wordt ze waarnemend burgemeester van West Maas en Waal. Donderdag 8 juni neemt ze in de Agnietenhof afscheid. Van 16.00 tot 18.00 uur is daar dan een afscheidsreceptie. Met Corry keken we terug op de jaren dat ze actief was in de politiek in Tiel en het bestuur van stad en streek. Bij dit artikel zijn een serie foto’s geplaatst die een beeld geven van haar werk als wethouder.

 
 

Groots afscheid van Pieter van den Burg

Zaterdagmiddag nam Tiel op grootse en passende wijze afscheid van Pieter van den Burg. Naast een traan was er volop gelegenheid om te glimlachen bij het ophalen van gebeurtenissen, activiteiten en de stunts uit zijn kleurrijke maar te korte leven.
 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 1 juni 2017

In deze editie van onze periodieke bijdrage met nieuws van en over de gemeente Tiel vindt u informatie over de eerste stappen om de bouw van een tweetal buitenplaatsen in Passewaaij mogelijk te maken. De locatie ziet u op de luchtfoto van het terrein.
Verder brengen wij u op de hoogte van nieuwe financiële informatie over de verwachting van de tekorten in het sociale domein in 2017 en citeren we enkele fragmenten uit een artikel uit de Volkskrant waarin de op 28 mei overleden Pieter van den Burg zijn oordeel geeft over het regeringsbeleid waar Tiel de dupe van is.
Tot slot nog het nieuws dat de gemeentelijke website vernieuwd is.

 
 

Nieuws van de gemeente Tiel editie 30 mei 2017

In deze editie van ons wekelijkse bijdrage met gemeentelijk nieuws informeren wij u over het afstoten van twee markante gemeentelijke gebouwen en gaan we uitgebreid in op de resultaten van de zogenaamde veiligheidsmonitor. Daarin staan de resultaten van een onderzoek dat begin dit jaar plaatsvond over de wijze waarop inwoners hun leefomgeving, de veiligheid, de gemeente en de politie ervaren. Bereidt u voor op een flinke cijferbrij.

 
 

Pieter van den Burg in Tiel overleden

Zondag 28 mei is Pieter van den Burg geheel onverwacht op 58-jarige leeftijd overleden. Pieter van den Burg was een bekende Tielenaar, die op heel veel fronten in het openbare leven actief was. Hij vervulde onder meer belangrijke rollen in de lokale politiek, het culturele leven en als voorzitter van voetbalvereniging TEC.

 
 

Nieuws van de gemeente Tiel editie 22 mei

In deze editie van nieuws van college en raad besteden wij aandacht aan de benoeming van PvdA-wethouder Corry van Rhee - Oud Ammerveld tot waarnemend-burgemeester van West Maas en Waal, het aanleggen van een zogenaamde regenboogloper in de bestrating bij Zinder en een flink aantal banen voor mensen met een beperking. Aan de zorgelijke financiële situatie van de gemeente wijden wij een apart artikel.

 
 

Pagina's