Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 2 juli 2017

In deze lange nieuwsbrief veel aandacht voor de vergadering van de gemeenteraad van 28 juni. Daar werden onder meer de jaarstukken over 2016 en de financiële positie van de gemeente behandeld. Verder besteden we aandacht aan nieuwe ontwikkelingen rond het Vijverterrein, wijzen we op de mogelijkheid om te gaan kijken hoe de Waalkade er uit komt te zien en maken we melding van een forse subsidie voor maar liefst 15.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken.

 
 

Erfgoedprijs van Oudheidkamer Tiel voor Nette Diepeveen

Eenmaal per jaar bekijkt het bestuur van de Oudheidkamer of er mensen of organisaties zijn die in aanmerking komen voor de erfgoedprijs van deze vereniging. Daarvoor moeten zij een bijzondere inspanning geleverd hebben op het gebied van behoud en / of herstel van belangrijk erfgoed. Nette Diepeveen heeft met de restauratie van haar woning, het boek dat zij daarover liet verschijnen en het laten verrichten van archeologisch onderzoek een geweldige bijdrage geleverd. Dus werd de erfgoedprijs dit jaar aan haar toegekend.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 25 juni 2017

Hierbij een nieuwe editie van onze periodieke bijdrage over onderwerpen die in het bestuur en politiek spelen. We besteden aandacht aan: het zwembad, veranderingen op sportgebied, de terugkeer van Tiel in het Hanzeverbond, een kleine financiële meevaller, het aanpakken van de Burense poort en enkele persoonswijzigingen in het openbaar bestuur.

 
 

Pagina's