Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Uitvoering Fluvia Tiel officieel van start

Er wordt al even gewerkt aan versterking van de Echteldsedijk en de herinrichting van de uiterwaarden tussen de Haven en de monding van het Amsterdam Rijnkanaal. Het officiële startsein werd echter Woensdag 12 juli gegeven. De kersverse wethouder Ben Brink verklaarde met een pistoolschot het werk voor begonnen. Dat gebeurde in de stromende regen en in aanwezigheid van gedeputeerde Josan Meijers en vertegenwoordigers van Waterschap Rivierenland, de gemeente Tiel en de aannemerscombinatie.

 
 

Pagina's