Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Ambassadeursspeld voor Tenny van den Berg van Body-Dynamics Tiel

11 september was er een klein feestje bij sport- en gezondheidscentrum Body Dynamics van Tenny van den Berg. Vijftig jaar geleden begon Tenny met het geven van sportlessen in Tiel. Naast haar werk binnen Body Dynamics deed Tenny al die tijd met haar kennis en kunde veel voor de Tielse gemeenschap. Daarvoor kreeg zij van wethouder Driessen de 'ambassadeursspeld' met de beeltenis van Flipje, een gemeentelijk presentje voor inwoners die zich voor de gemeenschap hebben ingezet.

 
 

De gemeenteraad van Tiel vergaderde op 30 augustus

Woensdag 30 augustus hield de gemeenteraad van Tiel zijn eerste raadsvergadering na de zomervakantie. In deze bijdrage treft u een kort verslag van deze bijeenkomst. We besteden onder meer aandacht aan de structuurvisie voor de binnenstad, het woonbeleid en een aantal punten die tijdens het vragenuurtje aan de orde kwamen.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 7 september

In deze editie van nieuws van en over de gemeente nieuws van de collegetafel. U leest over zonnepanelen op bedrijfsgebouwen, de forse verbetering van de voorzieningen van atletiekvereniging Astylos, de ombouw van een tennisveld in twee padelbanen bij De Ridderweide, de kosten van de jeugdzorg en nieuwe wegwijzers in de binnenstad. Een verslag van de gemeenteraad van 30 augustus treft u aan in een aparte bijdrage.

 
 

Het zinderde zaterdag tijdens Open Huis Zinder Tiel

Na een jarenlange voorbereidingstijd en een indrukwekkende bouwperiode was het zaterdag 2 september zover. Iedere belangstellende kon het inwendige van het nieuwe Zindercomplex komen bekijken. Dat deden er zeer velen. Van 10.30-15.00 uur bezochten vele honderden mensen het nieuwe gebouw. Tevredenheid en bewondering vierden hoogtij.

 
 

Pagina's